Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 29. jūnija spriedums - Esneau-Kappé/Eiropas Policijas birojs (Eiropols)

(lieta F-42/09) 1

Civildienests - Eiropola personāls - Līguma nepagarināšana - Uz nenoteiktu laiku noslēgts līgums - Eiropola Civildienesta noteikumu 6. pants - Tiesību uz aizstāvību ievērošanas princips

Tiesvedības valoda - holandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Anne Esneau-Kappé (Hāga, Nīderlande) (pārstāvji - sākotnēji P. de Casparis, advokāte, vēlāk W. J. Dammingh un N. D. Dane, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Policijas birojs (Eiropols) (pārstāvji - D. Neumann un D. El Khoury, kuriem palīdz B. Wägenbaur un R. Van der Hout, advokāti)

Priekšmets

Prasība atcelt 2008. gada 12. jūnija lēmumu, ar kuru prasītāja tiek informēta par neiespējamību viņai piedāvāt pastāvīgu amatu, kā arī 2009. gada 7. janvāra lēmumu, ar kuru noraidīta par pirmo lēmumu iesniegtā sūdzība

Rezolutīvā daļa:

atcelt 2008. gada 12. jūnija lēmumu, ar kur Eiropas Policijas birojs (Eiropols) atteicās ar A. Esneau-Kappé noslēgt līgumu uz nenoteiktu laiku;

Eiropols atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 180, 01.08.2009., 63. lpp.