Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 20 noiembrie 2012 – Soukup/Comisia

(Cauza F-1/11)1

(Funcție publică – Concurs general – Neînscrierea pe lista de rezervă – Evaluarea probei orale)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Zdenek Soukup (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentanți: inițial É. Boigelot și S. Woog, avocați, ulterior É. Boigelot, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: inițial B. Eggers și P. Pecho, agenți, ulterior B. Eggers, agent)

Obiectul

Funcție publică – Cerere de anulare a deciziei comisiei de evaluare din cadrul concursului general EPSO/AD/144/09 de a nu îl înscrie pe reclamant pe lista de rezervă și a deciziei de a înscrie un alt candidat pe această listă, precum și de reparare a prejudiciului material și moral suferit.DispozitivulRespinge acțiunea.Domnul Soukup suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.