Sag anlagt den 9. september 2012 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-86/12)

Processprog: polsk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat A. Lizer-Klatka)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om ikke at forlænge gyldigheden af reserveliste EPSO/AD/60/06 for sagsøgerens vedkommende i det tidsrum, hvor hun var på barsel og havde forældreorlov.

Sagsøgerens påstande

Afgørelsen af 17. oktober 2011 om, at gyldigheden af reserveliste EPSO AD/60/06 udløber den 31. december 2011, annulleres for så vidt som sagsøgeren er berørt heraf, desuden annulleres afslaget af 10. maj 2012 på sagsøgerens klage nr. R/147111, og Europa-Kommissionen tilpligtes for hendes vedkommende at forlænge gyldigheden af reserveliste EPSO/AD/60/06 for det tidsrum, hvor hun i løbet af gyldighedsperioden for den nævnte reserveliste var på barsel og havde forældreorlov, dvs. i tre år og 46 dage.

Hver part bærer sine egne omkostninger i henhold til artikel 89, stk. 3, i Personalerettens procesreglement af 25. juli 2007 og sagsøgerens bemærkninger i stævningens punkt 56 ff.