Usnesení místopředsedy Tribunálu ze dne 2. července 2021 – Bourel a další v. Komise

(Věc T-777/19 R)

„Řízení o předběžných opatřeních – Státní podpory – Výstavba větrných elektráren – Individuální opatření podpory poskytnuté Francií ve prospěch několika mořských větrných elektráren – Rozhodnutí prohlašující podpory za slučitelné s vnitřním trhem – Započetí prací − Návrh na předběžné opatření – Neexistence naléhavosti“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: David Bourel (Pléneuf Val André, Francie) a dalších 5 žalobců, jejichž jména jsou uvedena v příloze usnesen (zástupce: M. Le Berre, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: B. Stromsky a A. Bouchagiar, zmocněnci)

Předmět věci

Žaloba na základě článků 278 a 279 SFEU znějící zejména na odklad vykonatelnosti rozhodnutí Komise C(2019) 5498 final ze dne 26. června  2019, kterým se rozhodla nevznést námitku vůči podporám ve prospěch několika mořských větrných elektráren oznámeným Francouzskou republikou.

Výrok

Návrh na předběžné opatření se zamítá.

O nákladech řízení bude rozhodnuto později.

____________