Acțiune introdusă la 22 aprilie 2016 – NG/Consiliul European

(Cauza T-192/16)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: NG (Insula Lesbos, Grecia) (reprezentant: B. Burns, Solicitor)

Pârât: Consiliul European

Concluziile

Reclamantul solicită Tribunalului:

anularea acordului dintre Consiliul European și Turcia din 18 martie 2016 intitulat „Declarația UE-Turcia, 18 martie 2016”;

obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

În susținerea acțiunii, reclamantul invocă cinci motive.

Primul motiv, întemeiat pe incompatibilitatea acordului dintre Consiliul European și Turcia din 18 martie 2016 intitulat „Declarația UE-Turcia, 18 martie 2016” cu drepturile fundamentale ale Uniunii Europene, în particular cu articolele 1, 18 și 19 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Al doilea motiv, întemeiat pe faptul că Turcia nu este o țară terță sigură în sensul articolului 36 din Directiva 2005/85/CE din 1 decembrie 2005 privind standardele minime cu privire la procedurile din statele membre de acordare și retragere a statutului de refugiat (JO L 326, 13.12.2005, p. 13-34, Ediție specială, 19/vol. 7, p. 242-264).

Al treilea motiv, întemeiat pe faptul că ar fi trebuit transpusă Directiva 2001/55/CE din 20 iulie 2001 privind standardele minime pentru acordarea protecției temporare, în cazul unui aflux masiv de persoane strămutate, și măsurile de promovare a unui echilibru între eforturile statelor membre pentru primirea acestor persoane și suportarea consecințelor acestei primiri (JO L 212, 7.8.2001, p. 12-23, Ediție specială, 19/vol. 3, p. 179-188).

Al patrulea motiv, întemeiat pe faptul că acordul contestat este în realitate un tratat cu caracter obligatoriu sau un „act” cu efecte juridice în privința reclamantului, iar nerespectarea articolului 218 TFUE și/sau a articolului 78 alineatul (3) TFUE, fie împreună, fie separat, determină nulitatea acordului contestat.

Al cincilea motiv, întemeiat pe încălcarea interdicției expulzării colective în sensul articolului 19 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

____________