Tužba podnesena 22. siječnja 2021. – SFD/EUIPO – Allmax Nutrition (ALLNUTRITION DESIGNED FOR MOTIVATION)

(predmet T-35/21)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: SFD S.A. (Opole, Poljska) (zastupnik: T. Grucelski, odvjetnik)

Tuženik: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO)

Druga stranka pred žalbenim vijećem: Allmax Nutrition Inc. (North York, Ontario, Kanada)

Podaci o postupku pred EUIPO-om

Nositelj spornog žiga: tužitelj pred Općim sudom

Predmetni sporni žig: prijava figurativnog žiga Europske unije ALLNUTRITION DESIGNED FOR MOTIVATION – prijava za registraciju br. 15 971 435

Postupak pred EUIPO-om: postupak povodom prigovora

Pobijana odluka: odluka drugog žalbenog vijeća EUIPO-a od 28. listopada 2020. u predmetu R 511/2020-2

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

poništi pobijanu odluku;

odbije prigovor;

naloži EUIPO-u i drugoj stranci pred žalbenim vijećem snošenje troškova.

Tužbeni razlog

povreda članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća.

____________