Жалба, подадена на 22 май 2012 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-56/12)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: EurAA Anwälte für Arbeitnehmer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Rechtsanwälte)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Жалба за отмяна на решението на Комисията да не внесе в полза на германското пенсионно обществено осигуряване или на това на Европейския съюз осигурителните вноски за жалбоподателя след прекратяване на договора му и докато е безработен и искане за включване на жалбоподателя в пенсионния режим на Европейския съюз или за прехвърляне на пенсионните му права в германското пенсионно обществено осигуряване.

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли,

Да се отмени решението за прекратяване на договорите за услуги на Генералната дирекция на Европейската комисия от 24.02.2012 № R/813/11,

Да се осъди ответникът да включи жалбоподателя за периода от 1.04.2008 до 31.08.2009 в пенсионния режим на длъжностните лица и другите служители на Европейската общност и да преведе съответните осигурителни вноски,

при условията на евентуалност, да осъди ответника да подаде искане за последващо осигуряване за старост за периода от 1.04.2008 до 31.08.2009 и да преведе съответните осигурителни вноски, предписани в закона,

при условията на евентуалност, да установи, че ответникът е длъжен да изплати на жалбоподателя обезщетение за вреди поради намаляване размера на пенсията, която щеше да получи за периода от 1.04.2008 до 31.08.2009, ако в ползва на пенсионното обществено осигуряване бяха направени предвидените в закона осигурителни вноски.