Zahtjev za prethodnu odluku koji je 1. prosinca 2020. uputio Westminster Magistrates’ Court (Ujedinjena Kraljevina) – Regionalno državno odvjetništvo u Svištovu/PI

(predmet C-648/20)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

Westminster Magistrates’ Court

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Regionalno državno odvjetništvo u Svištovu

Tuženik: PI

Prethodno pitanje

Ako se predaja zahtijeva radi kaznenog progona tražene osobe, a državni je odvjetnik donio i odluku o izdavanju nacionalnog uhidbenog naloga (NUN) i odluku o izdavanju europskog uhidbenog naloga (EUN), pri čemu sudovi ni na koji način nisu uključeni prije predaje, je li traženoj osobi zajamčena zaštita na dvije razine koju je Sud predvidio u presudi u predmetu Bob-Dogi (C-241/151 ) ako je:

a.    učinak NUN-a ograničen na zadržavanje pojedinca u trajanju od najviše 72 sata radi njegova dovođenja pred sud; te je

b.    po predaji isključivo na sudu da, s obzirom na sve okolnosti slučaja, odredi puštanje ili nastavak zadržavanja predane osobe?

____________

1 Presuda Suda od 1/6/2016 (ECLI:EU:C:2016:385)