Prasība, kas celta 2011. gada 15. jūlijā - ZZ/Komisija

(lieta F-68/11)

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: ZZ (pārstāvji - S. Rodrigues, A. Blot un C. Bernard-Glanz, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Komisijas lēmumu, ar kuru ir izbeigts prasītājas darba līgums uz nenoteiktu laiku

Prasītājas prasījumi

Prasītājas prasījumi Eiropas Savienības Civildienesta tiesai ir šādi:

atcelt Komisijas amatpersonas, kura ir tiesīga slēgt darba līgumus (turpmāk tekstā - "AACC") 2010. gada 30. septembra lēmumu, ar kuru ir izbeigts viņas darba līgums uz nenoteiktu laiku;

turklāt tiktāl, ciktāl tas ir vajadzīgs: atcelt AACC 2011. gada 14. aprīļa lēmumu, ar kuru ir noraidīta 2010. gada 23. decembrī saskaņā ar Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktu iesniegtā sūdzība;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________