Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 19.12.2006 - Suhadolnik v. yhteisöjen tuomioistuin

(Asia F-78/06)1

(Henkilöstö - Palvelukseen ottaminen - Nimittäminen - Koeaika - Koeajalla olevan virkamies - Vakinaistaminen - Palkkaluokan ja palkkatason määrittäminen - Henkilöstösääntöjen liitteen XIII siirtymäsäännökset - Kanteen tutkittavaksi ottaminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Simona Suhadolnik (Luxemburg, Luxemburg) (edustajat: asianajajat S. Rodrigues, A. Jaume ja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen tuomioistuin (asiamies: M. Schauss)

Väliintulija, joka tukee vastaajan vaatimuksia: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Arpio ja I. Sulce)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstöasia - Yhtäältä yhteisöjen tuomioistuimen 22.7.2005 tekemän sen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja vakinaistettiin ja jolla hänen palkkaluokkansa vahvistettiin henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 12 artiklan 3 kohdan mukaisesti ja hänen palkkatasonsa henkilöstösääntöjen 32 artiklan uuden version mukaisesti, ja toisaalta palkkaluokan uudelleenmäärittämistä koskeva vaatimus ja vahingonkorvausvaatimus

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 237, 30.9.2006, s. 17.