2010 m. rugsėjo 18 d. pareikštas ieškinys byloje Antelo Sanchez ir kt. prieš Parlamentą

(Byla F-78/10)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Pilar Antelo Sanchez (Briuselis, Belgija) ir kt., atstovaujami advokato Casado García-Hirschfeld

Atsakovas: Europos Parlamentas

Ginčo dalykas bei aprašymas

Panaikinti ieškovų atsiskaitymo lapeliuose įgyvendinamą atsakovo sprendimą apriboti nuo 2009 m. liepos mėn. jų mėnesinio darbo užmokesčio padidinimą iki 1,85 % tikslinant dėl metinės peržiūros pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokestį ir pensijas pagal 2009 m. gruodžio 23 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1296/2009.

Ieškovų reikalavimai

Panaikinti ginčijamą sprendimą, pagal kurį taikant Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1296/2009, kuriuo nuo 2009 m. liepos 1 d. tikslinamas Europos Sąjungos pareigūnų ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų darbo užmokestis ir pensijos bei jiems taikytini korekciniai koeficientai, darbo užmokesčiui nustatomas 1,85% patikslinimo dydis.

Nurodyti ieškovams išmokėti palūkanas, apskaičiuotas taikant Europos centinio banko nustatytą normą, už visas sumas, lygias skirtumui tarp atsiskaitymo lapeliuose nurodyto darbo užmokesčio nuo 2010 m. sausio mėn. ir patikslinto darbo užmokesčio už 2009 m. liepos - gruodžio mėn. laikotarpį ir užmokesčio, į kurį jie būtų turėję teisę iki tos datos, kurią pavėluotai patikslintas šis darbo užmokestis.

Priteisti iš Europos Parlamento bylinėjimosi išlaidas.

____________