2009. június 10-én benyújtott kereset - Pascual García kontra Bizottság

(F-58/09. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: César Pascual García (Madrid, Spanyolország) (képviselők: B. Cortese és C. Cortese ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

A jogvita tárgya és leírása

A felperest 2009. március 10-étől műszaki asszisztensként az AST 3 besorolási fokozat 2. fizetési fokozatában alkalmazó bizottsági határozat megsemmisítése, amennyiben az nem biztosítja a felperes részére a Közszolgálati Törvényszék F-145/06. sz., Pascual García kontra Bizottság ügyben 2008. május 22-én hozott ítéletének helyes végrehajtásához szükséges jogokat, és az ahhoz szükséges illetményt

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperest 2009. március 10-étől műszaki asszisztensként az AST 3 besorolási fokozat 2. fizetési fokozatában alkalmazó bizottsági határozatot, amennyiben az nem biztosítja a felperes részére a Közszolgálati Törvényszék F-145/06. sz., Pascual García kontra Bizottság ügyben 2008. május 22-én hozott ítéletének helyes végrehajtásához szükséges jogokat, és az ahhoz szükséges illetményt, és különösen

a) amennyiben az nem írja elő, hogy a besorolás és a nyugdíjjogosultság számítása szempontjából, és bármilyen más lehetséges szempontból az előmenetelhez szükséges szolgálati idő számítása 2006. április 1-jétől kezdődően történjen;

b) amennyiben az megvonja a felperestől a Személyzeti Szabályzat VII. melléklete 4. cikkének (1) bekezdése alapján járó külföldi munkavégzési támogatáshoz való jogot;

a Közszolgálati Törvényszék szükség esetén semmisítse meg a 2009. március 10-i határozatot, amely elutasította a Közszolgálati Törvényszék F-145/06. sz., Pascual García kontra Bizottság ügyben 2008. május 22-én hozott ítéletének helyes végrehajtásához szükséges jogok, és az ahhoz szükséges illetmény ugyanezen naptól történő biztosítása, valamint a ki nem fizetett illetmények és pótlékok, és az azok után járó késedelmi kamatok megfizetése iránti felperesi kérelmet;

másodlagosan, a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot a ki nem fizetett külföldi munkavégzési támogatással egyező mértékű károk megtérítésére;

-    a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

____________