Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 7. julija 2011 – Bracalente proti Komisiji

(Zadeva F-20/11)

(Javni uslužbenci – Osebe, ki zahtevajo status uradnika ali uslužbenca Evropske unije – Tožba – Očitna nedopustnost – Neupoštevanje predsodnega postopka)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Gianpaolo Bracalente (Ispra, Italija) (zastopnik: S. Costantino, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet

Predlog tožeče stranke, naj se ji prizna status uslužbenca Evropske unije

Izrek

1.    Tožba se kot očitno nedopustna zavrže.

2.    G. Bracalente nosi svoje stroške.