A Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem (Hollandia) által 2021. január 13-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – I, S kontra Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(C-19/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem

Az alapeljárás felei

Felperesek: I, S

Alperes: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a dublini rendelet1 27. cikkét, adott esetben a Charta 47. cikkével összefüggésben, hogy a megkeresett tagállam köteles arra, hogy a kérelmező részére, aki a megkereső tagállamban tartózkodik és a dublini rendelet 8. cikke (vagy 9. vagy 10. cikke) alapján átadást kér, vagy e kérelmezőnek a dublini rendelet 8., 9. vagy 10. cikke értelmében vett családtagja részére az átadás iránti megkeresés elutasításával szemben bíróság előtti hatékony jogorvoslatot biztosítson?

Arra az esetre, ha az első kérdésre nemleges válasz adandó és a dublini rendelet 27. cikke nem biztosít alapot a hatékony jogorvoslathoz, úgy kell-e értelmezni a Charta 47. cikkét, (a dublini rendelet 8–10. cikkében, valamint (19) preambulumbekezdésében rögzített) család egységéhez való joggal és a gyermek érdekével összefüggésben, hogy a megkeresett tagállam köteles arra, hogy a kérelmező részére, aki a megkereső tagállamban tartózkodik és a dublini rendelet 8–10. cikke alapján átadást kér, vagy a dublini rendelet 8–10. cikke értelmében vett családtagja részére az átadás iránti megkeresés elutasításával szemben bíróság előtti hatékony jogorvoslatot biztosítson?

Arra az esetre, ha az első kérdésre vagy a második kérdésre (második részére) igenlő válasz adandó: milyen módon és mely tagállamnak kell közölnie a kérelmezővel vagy családtagjával a megkeresett tagállam elutasításról szóló határozatát?

____________

1 Egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2013. L 180., 31. o.)