Hotărârea Tribunalului Funcției Publice din 9 iunie 2010 - Marcuccio/Comisia

(Cauza F-56/09)1

(Funcție publică - Funcționari - Acțiune în despăgubiri - Acces al administrației la locuința de serviciu a unui funcționar - Respectarea domiciliului și a vieții private)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (reprezentanți: G. Cipressa, ulterior G. Cipressa și L. Mansullo, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și C. Berardis-Kayser, agenți, asistați de A. dal Ferro, avocat)

Obiectul

Anularea deciziei Comisiei prin care se respinge cererea reclamantului având ca obiect, pe de o parte, repararea pretinsului prejudiciu suferit ca urmare a faptului că agenți ai Comisiei ar fi pătruns, la 8 aprilie 2002, în locuința sa de serviciu din Luanda și, pe de altă parte, transmiterea copiilor fotografiilor făcute la acel moment și distrugerea oricărei documentații privind acest eveniment

Dispozitivul

Obligă Comisia Europeană la plata sumei de 5 000 de euro către domnul Marcuccio.

Anulează decizia din 11 septembrie 2008 a Comisiei Europene, în măsura în care aceasta a respins solicitarea domnului Marcuccio din 24 aprilie 2008 având drept scop transmiterea fotografiilor, distrugerea fotografiilor și comunicarea informațiilor referitoare la această distrugere.

Respinge celelalte capete de cerere.

Obligă Comisia să suporte propriile cheltuieli de judecată, precum şi o pătrime din cheltuielile de judecată efectuate de domnul Marcuccio.

Îl obligă pe domnul Marcuccio să suporte trei pătrimi din propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 205, 29.8.2009, p. 48.