Acţiune introdusă la 10 ianuarie 2008 - Brune/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-5/08)

Limba de procedură: germana

Părţile

Reclamant: Markus Brune (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: H. Mannes, Rechtsanwalt)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei pârâtei de a nu îl înscrie pe reclamant pe lista de rezervă a concursului EPSO AD/26/05 întrucât nu a obținut un număr suficient de puncte.

Motivele şi principalele argumente

Anularea deciziei pârâtei din 10 mai 2007 și a deciziei acesteia din 2 octombrie 2007 prin care a fost soluționată contestația și constatarea nulității listei de rezervă a concursului EPSO AD/26/05;

în subsidiar, anularea deciziei pârâtei din 10 mai 2007 și a deciziei acesteia din 2 octombrie 2007 prin care a fost soluționată contestația și obligarea pârâtei să îl înscrie pe reclamant pe lista de rezervă EPSO AD 26/05;

în subsidiar, anularea deciziei pârâtei din 10 mai 2007 și a deciziei acesteia din 2 octombrie 2007 prin care a fost soluționată contestația și obligarea pârâtei să stabilească o nouă dată la care reclamantul să susțină proba orală, prevăzându-se un timp de pregătire suficient, și să examineze posibilitatea de a-l include pe lista de rezervă potrivit unor criterii de evaluare corespunzătoare;

obligarea pârâtei de a-și motiva decizia din 10 mai 2007 și de a permite examinarea procesului-verbal al probei orale din 6 martie 2007;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată;

pronunțarea hotărârii, în mod preventiv, în urma judecării în lipsă.

____________