A Törvényszék (kibővített első tanács) T-814/17. sz., Lietuvos geležinkeliai kontra Bizottság ügyben 2020. november 18-án hozott ítélete ellen a Lietuvos geležinkeliai AB által 2021. január 27-én benyújtott fellebbezés

(C-42/21. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Lietuvos geležinkeliai AB (képviselők: W. Deselaers, K. Appel és P. Kirst Rechtsanwälte)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság, Orlen Lietuva AB

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

teljes egészében vagy részben helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet annyiban, amennyiben az elutasította a fellebbező által az AT.39813 – Baltic Rail ügyben 2017. október 2-án hozott C(2017) 6544 final bizottsági határozat1 megsemmisítése iránt benyújtott keresetet;

egészben vagy részben semmisítse meg a határozatot;

másodlagosan törölje vagy nagyobb mértékben csökkentse a Lietuvos geležinkeliaival szemben kiszabott bírságot; és

kötelezze a Bizottságot a jelen eljárással és a Törvényszék előtti eljárással kapcsolatos valamennyi költség viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Fellebbezését a fellebbező négy jogalapra alapítja.

Először is a Törvényszék tévesen értelmezte, következésképpen tévesen alkalmazta a Bíróság ítélkezési gyakorlatát, amely szerint az erőfölényben lévő vállalkozásnak csak akkor kell hozzáférést biztosítania valamely infrastruktúrához, ha a hozzáférés megtagadása alkalmas arra, hogy a piacon teljesen megszüntesse a hozzáférést kérő jogalany által támasztott versenyt, ha az ilyen megtagadás objektív módon nem igazolható, és ha a hozzáférés önmagában nélkülözhetetlen e jogalany tevékenységének folytatásához.

Másodszor a Litvánia észak-nyugati részén található Mažeikiai-t a lett határral összekötő 19 km-es vasútvonalnak (a továbbiakban: sínszakasz) „nagyon sietve, a szükséges források előzetes megszerzése nélkül” történő leszerelése nem minősül erőfölénnyel való visszaélésnek.

Harmadszor a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor a sínszakasz leszerelését a verseny korlátozására alkalmasnak minősítette.

Negyedszer a Törvényszék ellentmondott önmagának azáltal, hogy a fellebbező állítólagos versenyellenes szándékára hivatkozott annak vizsgálatakor, hogy ki kell-e szabni bírságot, továbbá a bírság mértékének megállapítása céljából, annak ellenére, hogy megállapította, hogy az állítólagos jogsértés nem alapul a fellebbező szándékán, versenyellenes stratégiáján vagy rosszhiszeműségén.

____________

1 Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 102. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárásban (AT.39813 – Baltic Rail ügy) 2017. október 2-án hozott bizottsági határozat összefoglalója (az értesítés a C(2017) 6544 számú dokumentummal történt) (HL 2017. C 383., 7. o.).