2006. szeptember 26-án benyújtott kereset - Buckingham és társai kontra Bizottság

(F-116/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Anne Buckingham (Brüsszel, Belgium) és társai (képviselő: N. Lhoëst ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Bizottság által 2005. november 23-án hozott, a Közigazgatási Tájékoztató 85-2005. számában megjelent határozatot annyiban, amennyiben e határozat szerint az A*12-es besorolási fokozatú felperesek a 2004. évi értékelési időszak alapján nem kaptak az intézmény érdekében végzett munkát elismerő egyetlen elsőbbségi pontot sem;

a Közszolgálati Törvényszék szükség szerint semmisítse meg a felpereseknek a személyzeti szabályzat 90. cikke (2) bekezdése alapján benyújtott panasza elutasításáról szóló, kifejezett bizottsági határozatokat;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére;

Jogalapok és fontosabb érvek

A kereset a személyzeti szabályzat 45. cikke általános végrehajtási rendelkezéseinek 9. és 13. cikkének megsértésén, másodlagosan pedig az említett általános végrehajtási rendelkezések jogellenes voltán alapul, amennyiben azok hátrányos megkülönböztetést keletkeztetnek és sértik a személyzeti szabályzat 5. cikkének (5) bekezdését.

____________