Kanne 3.8.2006 - Manté v. neuvosto

(Asia F-87/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Thierry Manté (Woluwe Saint Pierre, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

neuvoston nimittävän viranomaisen 22.8.2006 tekemä päätös, jossa kieltäydytään myöntämästä kantajalle asettautumiskorvausta ja jossa määrätään sen takaisinperintä, on kumottava

vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajalle tälle aiheutuneesta aineellisesta vahingosta määrä, joka vastaa niitä asettautumiskorvauksen määriä, jotka on peritty takaisin tuomioistuimen tuomion antamishetkellä; tätä määrää on korotettava tuona päivänä voimassa olevan korkokannan mukaan

vastaaja on velvoitettava maksamaan kantajalle yhden euron symbolinen korvaus tälle aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajasta, joka tuli Brysseliin vuonna 2004 kansalliseksi asiantuntijaksi neuvostoon, tuli sittemmin saman toimielimen virkamies. Maksettuaan kantajalle asettautumiskorvauksen neuvosto päätti, ettei hänellä ollutkaan siihen oikeutta ja määräsi sen takaisinperinnän.

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kolmeen kanneperusteeseen:

ensimmäinen koskee sitä, että hänen oikeuttaan saada asettautumiskorvausta, mistä säädetään henkilöstösääntöjen VII liitteen 5 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa, on rikottu

toinen koskee henkilöstösääntöjen 25 artiklan toisesta kohdasta ja 90 artiklan 1 kohdasta johtuvan perusteluvelvollisuuden rikkomista

kolmas koskee henkilöstösääntöjen 85 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen ehtojen rikkomista mitä tulee hallinnon asettautumiskorvauksen takaisinperintään.

____________