Жалба, подадена на 22 февруари 2021 г. от H.R. Participations SA срещу решението, постановено от Общия съд (шести състав) на 16 декември 2020 г. по дело T-535/19, H.R. Participations/EUIPO — Hottinger Investment Management (JCE HOTTINGUER)

(Дело C-109/21 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: H.R. Participations SA (представители: P. Wilhelm и J. Rossi, avocats)

Други страни в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), Hottinger Investment Management Ltd

С определение от 2 юни 2021 г. Съдът (състав по допускането на обжалване) не допуска обжалване по делото и осъжда H.R. Participations SA да понесе направените от него съдебни разноски.

____________