USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU

(první senát)

5. července 2011

Věc F-38/11

Gianluigi Alari

v.

Evropský parlament

„Veřejná služba – Úředníci – Povýšení – Povyšovací řízení za rok 2009 – Převedení mezi orgány v průběhu povyšovacího řízení, v němž by byl úředník v původním orgánu povýšen – Orgán příslušný k rozhodnutí o povýšení převáděného úředníka“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se G. Alari domáhá zrušení rozhodnutí Evropského parlamentu nepovýšit jej v povyšovacím řízení 2009 do platové třídy AD 7.

Rozhodnutí:      Žaloba se odmítá jako zjevně neopodstatněná. Parlament ponese kromě vlastních nákladů i náklady řízení vynaložené žalobcem.

Shrnutí

Úředníci – Povýšení – Zvážení srovnatelných zásluh – Převedení mezi orgány v průběhu povyšovacího řízení – Pravomoc původního orgánu rozhodnout o povýšení

(Služební řád úředníků, článek 45)

V souladu s požadavky článku 45 služebního řádu je pro rozhodnutí o povýšení úředníka, pokud je v průběhu roku, během něhož byl převeden, způsobilý pro povýšení, příslušný orgán oprávněný ke jmenování původního orgánu.

Článek 45 služebního řádu upřesňuje, že povýšení se provádí po zvážení srovnatelných zásluh úředníků připadajících v úvahu pro povýšení, a že při zvažování srovnatelných zásluh přihlíží orgán oprávněný ke jmenování zejména k posudkům vypracovaným na úředníky.

V souvislosti s rozhodnutím, zda má být úředník povýšen se zpětným účinkem k 1. lednu roku N (či dokonce obecněji v průběhu roku N), přitom orgán oprávněný ke jmenování přijímajícího orgánu může v praxi provést pouze zvážení srovnatelných minulých zásluh úředníků, zejména zásluh v průběhu roku N-1 (a s ohledem na posudky týkající se výkonů těchto úředníků v průběhu let N-1 a předchozích). K tomu je totiž nezbytné porovnat zásluhy převedených úředníků se zásluhami těch úředníků, kteří byli během roku před jejich převedením ještě jejich kolegy, což je posouzení, které může být platně provedeno pouze původním orgánem.

(viz body 26, 27 a 31)