Az Elsőfokú Bíróság 2007. június 20-i ítélete - Tirrenia di Navigazione és társai kontra Bizottság

(T-246/99. sz. ügy)1

(Állami támogatások - Tengeri fuvarozás - Az EK 88. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárás megindítását elrendelő határozat - Új állami támogatás - Létező támogatás)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperesek: Tirrenia di Navigazione SpA, korábban Tirrenia di Navigazione SpA és Adriatica di Navigazione SpA (Nápoly, Olaszország); Caremar SpA (Nápoly, Olaszország); Toremar SpA (Livornó, Olaszország); Siremar SpA (Palermo, Olaszország); és Saremar SpA (Cagliari, Olaszország); (képviselők: kezdetben: A. Tizzano és G. Roberti, később G. Roberti, A. Franchi és G. Bellitti, ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: D. Triantafyllou, V. Di Bucci és E. De Persio, meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozók: Navigazione Libera del Golfo SpA (Nápoly, Olaszország) (képviselők: S. Ravenna és A. Abate, ügyvédek); Aliscafi Società Navigazione Alta Velocità SpA (Aliscafi SNAV) (Messina, Olaszország) (képviselők: B. Castaldo és C. Forte, ügyvédek); Traghetti Pozzuoli Srl (Nápoly, Olaszország); Alilauro SpA (Nápoly, Olaszország); és Linee Lauro Srl (Pozzuoli, Olaszország) (képviselő: E. Amato, ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az olasz kormány által a Gruppo Tirrenia di Navigazionéhoz tartozó vállalkozásoknak nyújtott állami támogatásra vonatkozóan az EK 88. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárás megindítását elrendelő 1999. augusztus 6-i bizottsági határozat (HL 1999., C 306., 2. o.) megsemmisítése iránti kereset.

Az ítélet rendelkező része

Az Elsőfokú Bíróság a keresetet elutasítja.

A felperesek saját költségeiken felül kötelesek a Bizottság, valamint a Navigazione Libera del Golfo SpA, a Linee Lauro Srl, a Traghetti Pozzuoli Srl és az Alilauro SpA beavatkozók költségeit is viselni.

Az Aliscafi Società Navigazione Alta Velocità (Aliscafi SNAV) SpA beavatkozó saját maga viseli költségeit.

____________

1 - HL C 20., 2000.1.22.