Kasační opravný prostředek podaný dne 15. února 2021 easyCosmetic Swiss GmbH proti rozsudku Tribunálu (samosoudce) vydanému dne 9. prosince 2020 ve věci T-858/19, easyCosmetic Swiss GmbH v. Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)

(Věc C-93/21 P)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: easyCosmetic Swiss GmbH (zástupci: D. Terheggen, S. E. Sullivan, advokáti)

Další účastníci řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, U.W.I. Unternehmensberatungs- und Wirtschaftsinformations GmbH

Soudní dvůr Evropské unie (senát rozhodující o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) usnesením ze dne 20. května 2021 neuznal kasační opravný prostředek za přijatelný a rozhodl, že účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek ponese vlastní náklady řízení.

____________