Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 28.6.2011

AS v. komissio

(Asia F-55/10)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Ilmoitus avoimesta virasta - Hakemuksen hylkääminen - Oikeussuojan tarve - Työkyvytön virkamies - Hakemuksen hylkäämistä koskeva päätös ja nimityspäätös eivät ole jakamattomia - Eron tekeminen sellaisten samaan tehtäväryhmään kuuluvien virkamiesten välillä, jotka ovat samassa palkkaluokassa ja jotka etenevät uralla eri tavalla - Palkkaluokan ja viran vastaavuus)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: AS (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja N. Lhoëst)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja B. Eggers)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus sellaisen päätöksen kumoamisesta, jolla jätettiin ottamatta huomioon kantajan avustajan - kirjastonhoitajan virkaa koskeva hakemus, ja komission velvoittamisesta suorittamaan kantajalle korvaus aineellisesta vahingosta ja henkisestä kärsimyksestä.

Tuomiolauselma

Euroopan komission 30.9.2009 tekemä päätös hylätä AS:n hakemus virkaan kumotaan.

Euroopan komissio velvoitetaan maksamaan AS:lle 3 000 euroa.

Kanteen vaatimukset hylätään muilta osin.

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan kolme neljäsosaa AS:n oikeudenkäyntikuluista.

AS vastaa yhdestä neljäsosasta oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 246, 11.9.2010, s. 43.