Virkamiestuomioistuimen määräys 2.2.2012 – Makaronidis v. komissio

(Asia F-96/11)1

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1    Tiedonantoa ei julkaistu.