Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado Mercantil nº 7 de Barcelona (Španija) 11. marca 2021 – AD in drugi/PACCAR Inc, DAF TRUCKS NV in DAF Trucks Deutschland GmbH

(Zadeva C-163/21)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado Mercantil nº 7 de Barcelona

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: AD in drugi

Tožene stranke: PACCAR Inc, DAF TRUCKS NV in DAF Trucks Deutschland GmbH

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 5(1) Direktive 2014/104/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. novembra 2014 o nekaterih pravilih, ki urejajo odškodninske tožbe po nacionalnem pravu za kršitve določb konkurenčnega prava držav članic in Evropske unije1 razlagati tako, da se razkritje upoštevnih dokazov nanaša samo na dokumente, s katerimi razpolaga tožena stranka ali tretja oseba, ki že obstajajo, ali pa člen 5(1) vključuje tudi možnost razkritja dokumentov, ki jih mora stranka, na katero je naslovljena zahteva za informacije, ustvariti ex novo, z dodajanjem ali razvrstitvijo informacij, poznanih dejstev ali podatkov, s katerimi razpolaga?

____________

1 UL 2014, L 349, str. 1.