Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (τρίτο τμήμα) της 24ης Απριλίου 2013 – CB κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-73/11) 1

(Υπαλληλική υπόθεση – Υπάλληλοι – Γενικός Διαγωνισμός – Προκήρυξη διαγωνισμού EPSO/AD/181/10 – Αποκλεισμός από τις δοκιμασίες αξιολογήσεως)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: CB (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωποι: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz και A. Blot, δικηγόροι)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωπος: J. Currall, επικουρούμενος από τον A. Dal Ferro, δικηγόρος)

ΑντικείμενοΑίτημα ακυρώσεως της αποφάσεως περί αποκλεισμού του προσφεύγοντος από τις δοκιμασίες αξιολογήσεως, στο πλαίσιο του διαγωνισμού EPSO/AD/181/10.ΔιατακτικόΤο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει:Απορρίπτει την προσφυγή.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρει τα έξοδά της, καθώς και το ήμισυ των εξόδων στα οποία υποβλήθηκε ο CB.Ο CB φέρει το ήμισυ των εξόδων του.