Tožba, vložena 21. julija 2011 - ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-70/11)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: F. Frabetti, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti ocenjevalnega poročila za tožečo stranko za obdobje od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2008.

Predloga tožeče stranke

Za nično naj se razglasi ocenjevalno poročilo za tožečo stranko za obdobje od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2008, natančneje del tega poročila, ki ga je za to obdobje izdelal EUROSTAT;

Komisij naj se naloži plačilo stroškov.

____________