Жалба, подадена на 16 април 2008 г. - David Spee/Europol

(Дело F-43/08)

Език на производството: нидерландски

Страни

Жалбоподател: David Spee (Rijswijk, Нидерландия) [представител: P. de Casparis, avocat]

Ответник: Европейска полицейска служба (Европол)

Предмет и описание на спора

Отмяна на Решение на Европол, с което се оттегля предложение за работа, за която жалбоподателят е кандидатствал и после го публикува отново, както и искане за обезщетение.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени постановеното по жалба Решение от 7 януари 2008 г., както и съответните решения от 20 юни 2007 г. и от 6 юли 2007 г., с които отново се обявява за свободна длъжността на First Officer в IMT1 Infrastructure Unit и не се назначава жалбоподателят;

да разпореди Европол да потърси адекватно разрешение на положението, в което се намира жалбоподателят в резултат на взетото необмислено и неправилно решение;

да осъди Европол да заплати обезщетение на жалбоподателя в размер на 5 000 евро чисто;

да осъди Европол да заплати съдебните разноски.

____________