Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Cour de cassation (Ranska) on esittänyt 28.10.2020 – BV v. Direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie

(asia C-570/20)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Cour de cassation

Pääasian asianosaiset

Kassaatiomenettelyn valittaja: BV

Kassaatiomenettelyn vastapuoli: Direction départementale des finances publiques de la Haute-Savoie

Ennakkoratkaisukysymykset

Täyttävätkö [ennakkoratkaisupyynnössä] kuvattujen kaltaiset kansalliset säännöt vaatimuksen niiden olosuhteiden selvyydestä ja ennakoitavuudesta, joissa maksettavaa arvonlisäveroa koskevat ilmoitettavien määrien salaamiset voivat johtaa päällekkäisiin menettelyihin ja kumulatiivisiin seuraamuksiin, jotka ovat luonteeltaan rikosoikeudellisia?

Täyttävätkö [ennakkoratkaisupyynnössä] kuvattujen kaltaiset kansalliset säännöt vaatimuksen tällaisten seuraamusten kumulaation tarpeellisuudesta ja oikeasuhteisuudesta?

____________