Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 29.9.2010 - Brune v. komissio

(Asia F-5/08)1

(Henkilöstö - Avoin kilpailu - Varallaololuetteloon merkitsemättä jättäminen - Menettely suullisessa kokeessa - Valintalautakunnan pysyvyys)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Markus Brune (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja H. Mannes)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja B. Eggers)

Oikeudenkäynnin kohde

Sellaisen komission päätöksen kumoaminen, jolla kantaja jätettiin merkitsemättä kilpailun AD 26/05 varallaololuetteloon hänen suullisesta kokeesta saamiensa riittämättömien pisteiden vuoksi

Tuomiolauselma

Se 10.5.2007 tehty komission päätös, jolla Markus Brune jätettiin merkitsemättä kilpailun EPSO/AD/26/05 varallaololuetteloon, kumotaan.

Euroopan komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 64, 8.3.2008, s. 69.