Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 12. prosince 2007 - Kerelov v. Komise

(Věc F-111/07)

(Veřejná služba - Zjevná nepřípustnost - Článek 44 odst. 1 písm. c) jednacího řádu Soudu prvního stupně)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Georgi Kerelov (Pazardžik, Bulharsko) (zástupce: A. Kerelov, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět věci

Jednak návrh na zrušení rozhodnutí EPSO ze dne 14.12.2006 nevyzvat žalobce k vyplnění přihlášky za účelem možné účasti ve výběrovém řízení, a jednak návrh na náhradu škody utrpěné žalobcem.

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako zjevně nepřípustná.

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________