Tožba, vložena 5. aprila 2011 - ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-36/11)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (Etterbeck, Belgija) (zastopnika: T. Bontinck in S. Woog, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Prvič, razglasitev ničnosti odločbe o nepodaljšanju pogodbe tožeči stranki po njenem izteku in posledično njena vrnitev na delovno mesto s 1. novembrom 2010. Drugič, naložitev Komisiji, naj tožeči stranki plača znesek 10.000 EUR iz naslova povračila utrpljene nepremoženjske škode in krije finančne stroške, ki so nastali v okviru predhodnega postopka.

Predlogi tožeče stranke

odločba, vsebovana v dopisu z dne 30. avgusta 2010, s katero je bilo tožeči stranki sporočeno, da njena pogodba po izteku ne bo podaljšana, naj se razglasi za nično;

posledično, tožena stranka naj se vrne na svoje delovno mesto v delegaciji v Albaniji s 1. novembrom 2010 in toženi stranki naj se naloži izplačilo njenih osebnih prejemkov z retroaktivnim učinkom. Če do takšne vrnitve na delovno mesto ne pride, naj se toženi stranki naloži plačilo nadomestil za brezposelnost, dokler se tožeča stranka ponovno ne zaposli;

izpodbijano odločbo in vse dokumente, povezane s tem postopkom, naj se izloči iz osebnega spisa tožeče stranke ;

Komisiji naj se naloži plačilo zneska 10.000 EUR tožeči stranki iz naslova povračila utrpljene nepremoženjske škode, pri čemer se možnost povečanja pridrži, in kritje finančnih stroškov, ki so nastali v okviru predhodnega postopka;

Evropski komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________