Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2011. gada 29. septembra spriedums – AJ/Komisija

(lieta F-80/10)

Civildienests – Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – Civildienesta noteikumu 43. un 45. pants – Karjeras attīstības ziņojums – Acīmredzama kļūda vērtējumā – Pamatojums

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: AJ (Waterloo, Beļģija) (pārstāvji S. Rodrigues un C. Bernard-Glanz, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji G. Berscheid un C. Berardis-Kayser)

Priekšmets

Prasība atcelt prasītāja karjeras attīstības ziņojumu par laika posmu no 2008. gada 1. janvāra līdz 2008. gada 31. decembrim

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

AJ sedz savus un atlīdzina Komisijas tiesāšanās izdevumus.