Sag anlagt den 15. marts 2012 – ZZ mod EIB

(Sag F-36/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat N. Thieltgen)

Sagsøgt: Den Europæiske Investeringsbank (EIB)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af den stiltiende afvisning af sagsøgerens erstatningsansøgning og påstand om erstatning af den skade, hun har lidt som følge af de tjenstlige fejl, der angiveligt er begået af Den Europæiske Investeringsbank.

Sagsøgerens påstande

EIB tilpligtes at erstatte den fysiske, økonomiske og ikke-økonomiske skade, sagsøgeren har lidt som følge af de ulovlige tjenstlige fejl, der kan tilskrives EIB, idet erstatningen skal tillægges morarenter:

for EIB’s tilsidesættelse af sin omsorgs- og beskyttelsespligt: 114 100 EUR

for tilsidesættelse af artikel 42 i reglementet: 10 000 EUR

Den Europæiske Investeringsbank tilpligtes at betale sagens omkostninger.