Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Sloveenia) 12. aprillil 2021 – RAIFFEISEN LEASING, trgovina in leasing d. o. o. versus Sloveenia Vabariik

(kohtuasi C-235/21)

Kohtumenetluse keel: sloveeni

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: RAIFFEISEN LEASING, trgovina in leasing d. o. o.

Vastustaja: Sloveenia Vabariik

Eelotsuse küsimused

1.    Kas kirjalikku lepingut saab pidada arveks käibemaksudirektiivi1 artikli 203 tähenduses üksnes siis, kui see sisaldab kõiki käibemaksudirektiivi 3. peatükis („Arved“) arvele ette nähtud andmeid;

või eitava vastuse korral,

2.    Millised on andmed või asjaolud, mille alusel võib kirjalikku lepingut pidada igal juhul (ka) arveks, mis tekitab kohustuse tasuda käibemaks käibemaksudirektiivi artikli 203 tähenduses;

või konkreetsemalt,

3.    Kas kirjalikku lepingut, mille on sõlminud kaks käibemaksukohustuslast ja mis käsitleb kauba tarnimist või teenuste osutamist, võib pidada arveks käibemaksudirektiivi artikli 203 tähenduses, kui lepingust ilmneb müüja või teenuse osutaja sõnaselge ja objektiivselt äratuntav tahe väljastada lepingupoolena konkreetse tehingu kohta arve, mis võib ostjale anda põhjendatud aluse eeldada, et ta võib selle lepingu alusel sisendkäibemaksu maha arvata?

____________

1 Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT 2006, L 347, lk 1).