Tiedonanto virallisessa lehdessä

 

    Asian T-30/981 poistaminen rekisteristä

(Oikeudenkäyntikieli: englanti)

Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ensimmäisen jaoston puheenjohtajan 16.1.2002 antamalla määräyksellä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen rekisteristä on poistettu asia T-30/98, Dr. Peter Stott vastaan Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan yhteisöjen komissio.

____________

1 - EYVL C 184, 13.6.1998.