2022 m. kovo 29 d. pareikštas ieškinys byloje Ispanijos Karalystė / Europos Sąjungos Taryba

(Byla C-224/22)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovė: Ispanijos Karalystė, atstovaujama J. Rodríguez de la Rúa Puig

Atsakovė: Europos Sąjungos Taryba

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2022 m. sausio 27 d. Tarybos reglamentą (ES) 2022/1101 , kuriuo nustatomos 2022 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Viduržemio ir Juodojoje jūrose, kiek juo nustatomos (i) didžiausios leidžiamos ūdomis žvejojančių laivų žvejybos pastangos europinėms jūrinėms lydekoms (Merluccius merluccius) ir europinėms barzdotėms (Mullus barbatus) Alborano jūroje, Balearų salose, šiaurės Ispanijoje ir Liono įlankoje (1, 2, 5, 6 ir 7 geografiniai parajoniai; toliau – GP), kaip tai išdėstyta III priedo c punte, ir (ii) ilgaūsių raudonųjų krevečių (Aristeus antennatus) didžiausi laimikio limitai Alborano jūroje, Balearų salose, šiaurės Ispanijoje ir Liono įlankoje (1, 2, 5, 6 ir 7 GP), kaip tai išdėstyta III priedo e punkte.

Priteisti iš Europos Sąjungos Tarybos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pirmasis pagrindas:

Didžiausių leidžiamų ūdomis žvejojančių laivų žvejybos pastangų europinėms jūrinėms lydekoms ir europinėms barzdotėms nustatymas 1, 2, 5, 6 ir 7 GP;

nėra pateisinama pagal Reglamento 2019/10221 7 straipsnio 5 dalies reikalavimus, kadangi nebuvo konkrečiai nustatyta, kokiomis mokslinėmis rekomendacijomis remiamasi, nustatant sužvejojamus didelius tam tikro ištekliaus laimikius;

subsidiariai: (i) prieštaraujama Reglamento 2019/1022 7 straipsnio 5 daliai tiek, kiek Ispanijos Karalystės išnagrinėtose mokslinėse rekomendacijose nepateikiami sužvejojamų didelių tam tikro ištekliaus laimikių kiekai; ir (ii) neproporcinga, nes akivaizdžiai netinkama, siekiant Reglamento 2019/1022 tikslo, nes nesilaikoma mokslinėse rekomendacijose pateiktų rekomendacijų ar nuoseklios bendros žuvininkystės politikos vystymo visais trimis – aplinkos apsaugos, ekonominiu ir socialiniu – lygmenimis; ir nėra būtina, kad būtų įgyvendintos kitos alternatyvios priemonės, siekiant šio tikslo (nutraukimas ir tralų tipų pasirinkimo padidinimas).

Antrasis pagrindas:

Ilgaūsių raudonųjų krevečių didžiausių laimikio limitų nustatymas 1, 2, 5, 6 ir 7 Viduržemio jūros GP:

nėra pateisinama pagal Reglamento 2019/10022 7 straipsnio 3 dalies b punktą, kadangi nebuvo konkrečiai nustatyta, kokiomis mokslinėmis rekomendacijomis remiamasi dėl būtinybės nustatyti tokią išsaugojimo priemonę;

subsidiariai: (i) prieštaraujama Reglamento 2019/1022 7 straipsnio 3 dalies b punktui tiek, kiek minėtame reglamente nebuvo numatytas tokios priemonės naudojimas ir iš Ispanijos Karalystės išnagrinėtų mokslinių rekomendacijų neišplaukia būtinybė nustatyti tokią išsaugojimo priemonę: ir (ii) neproporcinga tiek, kiek akivaizdžiai netinkama, siekiant Reglamento 2019/1002 tikslo, nesilaikyti mokslinių rekomendacijų reikalavimo ir egzistuoja sutapimas su kitomis išsaugojimo priemonėmis; taip pat nėra būtina, kad būtų įgyvendintos kitos alternatyvios priemonės, siekiant šio tikslo (nutraukimas, minimalūs dydžiai ir tralų tipų pasirinkimo padidinimas).

____________

1     2022 m. sausio 27 d. Tarybos reglamentas (ES) 2022/110, kuriuo nustatomos 2022 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės, taikomos Viduržemio ir Juodojoje jūrose (OL L 21, 2022, p. 165).

1     2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1022, kuriuo nustatomas daugiametis vakarų Viduržemio jūros demersinių išteklių žvejybos valdymo planas ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr 508/2014 (OL L 172, 2019 6 26, p. 1).