Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. siječnja 2021. uputio High Court (Irska) – FS/Chief Appeals Officer, Social Welfare Appeals Office, Minister for Employment affaires, Minister for Social Protection

(predmet C-3/21)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

High Court (Irska)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: FS

Tuženici: Chief Appeals Officer, Social Welfare Appeals Office, Minister for Employment Affairs, Minister for Social Protection

Prethodna pitanja

Obuhvaća li pojam „zahtjev” iz članka 81. Uredbe br. 883/20041 svaku pojedinu isplatu tekućeg periodičnog davanja koju izvršava prva država članica (koju bi zapravo trebala isplaćivati druga država članica), čak i nakon izvornog zahtjeva i izvorne odluke prve države članice o odobravanju davanja[?]

Ako je odgovor na prvo pitanje potvrdan, treba li obvezu iz članka 81. Uredbe br. 883/2004 (konkretno, obvezu druge države članice da prihvati zahtjev podnesen državi članici podrijetla), u slučaju kada je zahtjev za davanje za socijalnu sigurnost nepravilno podnesen državi članici podrijetla u smislu da se morao podnijeti drugoj državi članici, smatrati potpuno neovisnom o obvezi podnositelja zahtjeva da pruži točne informacije o svojem mjestu boravišta u skladu s člankom 76. stavkom 4. Uredbe br. 883/2004, zbog čega bi druga država članica morala, u smislu članka 81., prihvatiti zahtjev koji je nepravilno podnesen državi članici podrijetla, čak i ako podnositelj zahtjeva nije pružio točne informacije o svojem mjestu boravišta u skladu s člankom 76. stavkom 4. u roku za podnošenje zahtjeva predviđenom u pravu druge države članice[?];

Treba li opće načelo djelotvornosti predviđeno u pravu Unije tumačiti na način da zahtjev – propisan u pravu države članice u kojoj se ostvaruje pravo na slobodno kretanje prema kojem građanin Unije, da bi ostvario retroaktivno plaćanje davanja za djecu, mora takvo davanje u toj državi članici zatražiti u roku od dvanaest mjeseci propisanom u pravu te države članice - u okolnostima poput onih u predmetnom slučaju (osobito kada je građanin Unije koji ostvaruje prava na slobodno kretanje povrijedio obvezu iz članka 76. stavka 4. da tijela za socijalnu sigurnost svoje države članice podrijetla obavijesti o promjeni svoje zemlje boravišta) onemogućuje pristup pravima koja proizlaze iz prava Unije[?]

____________

1 Uredba (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (SL 2004., L 166, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 3., str. 160.)