Predlog za sprejetje predhodne odločba, ki ga je vložilo Tallinna Halduskohus (Estonija) 28. januarja 2021 – Aktsiaselts M.V.WOOL/Põllumajandus- ja Toiduamet

(Zadeva C-51/21)

Jezik postopka: estonščina

Predložitveno sodišče

Tallinna Halduskohus

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Aktsiaselts M.V.WOOL

Tožena stranka: Põllumajandus- ja Toiduamet (prej Veterinaar- ja Toiduamet)

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je treba drugo mikrobiološko merilo „odsotnost v 25 g“, navedeno v členu 3(1) in točki 1.2 tabele iz Priloge I, poglavje 1, k Uredbi št. 2073/20051 , ob upoštevanju te uredbe in varovanja javnega zdravja ter ciljev, ki se uresničujejo z uredbama št. 178/20022 in št. 882/20043 , razlagati tako, da, če nosilec živilske dejavnosti ni mogel pristojnemu organu zadostno dokazati, da v živilih za neposredno uživanje, ki omogočajo rast L. monocytogenes, razen v živilih, namenjenih dojenčkom in za posebne zdravstvene namene, mejna vrednost 100 cfu/g med rokom uporabnosti ni presežena, tudi za proizvode, dane v promet med rokom uporabnosti, v vsakem primeru velja mikrobiološko merilo „odsotnost v 25 g“?

2.    Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen: ali je treba drugo mikrobiološko merilo „odsotnost v 25 g“, navedeno v členu 3(1) in točki 1.2 tabele iz Priloge I, poglavje 1, k Uredbi št. 2073/2005, ob upoštevanju te uredbe in varovanja javnega zdravja ter ciljev, ki se uresničujejo z uredbama št. 178/2002 in št. 882/2004, razlagati tako, da ne glede na to, ali nosilec živilske dejavnosti pristojnemu organu lahko zadostno dokaže, da mejna vrednost 100 cfu/g med rokom uporabnosti v živilu ni presežena, za to živilo veljata dve alternativni mikrobiološki merili, in sicer 1. dokler nosilec živilske dejavnosti živila še ni dal v promet, merilo „odsotnost v 25 g“, in 2. ko je nosilec živilske dejavnosti živilo dal v promet, merilo „100 cfu/g“?

____________

1     Uredba Komisije (ES) št. 2073/2005 z dne 15. novembra 2005 o mikrobioloških merilih za živila (UL 2005, L 338, str. 1).

2     Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 6, str. 463).

3     Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 3, zvezek 45, str. 200, popravek v UL 2004, L 191, str. 1).