Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. travnja 2021. uputio Högsta domstolen (Švedska) – Norra Stockholm Bygg AB/Per Nycander AB

(predmet C-268/21)

Jezik postupka: švedski

Sud koji je uputio zahtjev

Högsta domstolen

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Norra Stockholm Bygg AB

Protivna stranka: Per Nycander AB

Druga stranka u postupku: Entral AB

Prethodna pitanja

1.    Odnose li se odredbe članka 6. stavaka 3. i 4. Opće uredbe o zaštiti podataka1 i na nacionalna postupovna pravila koja se tiču obveze podnošenja dokaza?

2.    U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje, podrazumijeva li Opća uredba o zaštiti podataka obvezu da se prilikom donošenja odluke kojom se nalaže dostava dokumenta s osobnim podacima u obzir uzmu i interesi ispitanika? Ako je odgovor potvrdan, propisuju li se u pravu Unije uvjeti u pogledu načina donošenja takve odluke?

____________

1 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL 2016., L 119, str. 1. i ispravak SL 2021., L 74, str. 35.)