AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE

(első tanács)

2012. október 25.

F‑50/09. DEP. sz. ügy

Livio Missir Mamachi di Lusignano

kontra

Európai Bizottság

„Eljárás – Költségek megállapítása – Hozzáadottérték‑adó”

Tárgy: Az eljárási szabályzat 92. cikke alapján benyújtott, a megtérítendő költségek megállapítása iránti kérelem, amelyben Missir Mamachi di Lusignano az eljárási szabályzat 92. cikkének 1. §‑a alapján az F‑50/09. sz., Missir Mamachi di Lusignano kontra Bizottság ügyben a költségek megállapítását kéri.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék az F‑50/09. sz. ügyben a Bizottság által a felperes részére megtérítendő költségek összegét 44 259,25 euróban határozza meg.

Összefoglaló

1.      Bírósági eljárás – Költségek – Megállapítás – Megtérítendő költségek – Több ügyvéd közreműködése – Hatás hiánya – Elsősorban az eljárás szempontjából objektíve szükségszerű munkaórák teljes számának figyelembevételével történő értékelés

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 91. cikk, b) pont)

2.      Bírósági eljárás – Költségek – Megállapítás – Megtérítendő költségek – Fogalom – Hozzáadottérték‑adó – Bennfoglaltság nem adóalany esetében

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 91. cikk, b) pont)

1.      Ami a Közszolgálati Törvényszék előtti eljáráshoz kapcsolódó munka mennyiségének a megtérítendő költségek összegének meghatározása céljából történő megállapítását illeti, a bíróságnak elsődlegesen azt kell figyelembe vennie, hogy ebben az eljárásban összesen mennyi munkaóra látszik objektíve szükségszerűnek, függetlenül az ügyvédek számától, akik között a teljesített szolgáltatásokat meg lehetett osztani.

(lásd a 21. és 26. pontot)

Hivatkozás:

a Közszolgálati Törvényszék F‑7/08. DEP. sz., Schönberger kontra Parlament ügyben 2010. április 26‑án hozott végzésének 29. pontja.

2.      A nem hozzáadottértékadó‑alany felperesnek nincs lehetősége az ügyvédei által a részére kiszámlázott szolgáltatásokért megfizetett hozzáadottérték‑adó megtérítésére. Ennélfogva a szükségszerű munkadíj után megfizetett hozzáadottérték‑adó a felperes számára – a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata 91. cikke b) pontjának értelmében vett – eljárással kapcsolatban felmerült költségnek minősül.

(lásd a 31. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑7/98. DEP., T‑208/98. DEP. és T‑109/99. DEP. sz., De Nicola kontra EBB egyesített ügyekben 2004. július 8‑án hozott végzésének 37. pontja.