2012. február 8–án benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

(F-17/12. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: G. Cipressa ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A Bizottság kötelezése azon kár megtérítésére, amelyet a felperes saját állítása szerint szenvedett el betegsége súlyosságának elismerésére irányuló eljárás túlzottan hosszú időtartama okán.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a Bizottság bármely formában elfogadott azon határozatát, amely által elutasította a felperes által a Bizottság kinevezésért felelős hatóságának (KFH) megküldött 201. november 23-i kérelmét;

semmisítse meg a 2011. január 24-i, a Bizottságtól származó feljegyzést, amelynek jobb felső sarkában a „(Ref Ares(2011)74616 – 24/0112011” jelzés található;

amennyiben szükséges, semmisítse meg a2011. január 24-i feljegyzéssel szemben a felperes által benyújtott panaszt elutasító, bármely formában elfogadott határozatot;

amennyiben szükséges, semmisítse meg a 2011. szeptember 23-i feljegyzést, amelynek jobb felső sarkában a „(Ref Ares(2011)1010393 – 23/09/2011 jelzés található;

amennyiben szükséges, állapítsa meg azt a tényt, hogy az általa viselt orvosi költségek 100%-a megtérítéséhez a Személyzeti Szabályzat 72. cikke értelmében való joga elismerésére irányuló kérelme alapján indult eljárás több, mint öt évig húzódott el;

a szükséges mértékben állapítsa meg, hogy a hivatkozott eljárás időtartama meghaladta az ésszerű időtartamot;

következésképpen, kötelezze a Bizottságot a felperes által a hivatkozott eljárás ésszerűtlen időtartama okán jogtalanul elszenvedett károk megtérítésére 10 000,00 euró, illetve nagyobb vagy kisebb összegnek a felperes számára történő megfizetése által, amelyet azt a Törvényszék jogosnak és méltányosnak ítél.

kötelezze a Bizottságot, hogy fizesse meg a felperesnek az azon napra következő naptól kezdődően, hogy 2010. november 23-i kérelme megérkezett az Európai Bizottsághoz a 10 000,00 euró összeg tényleges megfizetésének időpontjáig ezen összeg kamatait, évi 10%-os mértéken, éves tőkésítéssel;

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.