Žaloba podaná dne 16. ledna 2012 – ZZ v. Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)

(Věc F-7/12)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: L. Levi, A. Tymen, advokáti)

Žalovaná: Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)

Předmět a popis sporu

Zrušení hodnotící zprávy za rok 2009, seznamu povýšených účedníků veřejné správy za rok 2010 a v případě potřeby zrušení rozhodnutí o zamítnutí jeho žádosti ze dne 17. října 2011.

Návrhové žádání žalobce

zrušit hodnotící zprávu žalobce za rok 2009;

zrušit rozhodnutí ze dne 16. listopadu 2010, kterým se stanoví seznam povýšených úředníků za hodnocený rok 2010;

v případě potřeby zrušit rozhodnutí ze dne 17. října 2011, kterým byla zamítnuta stížnost žalobce ze dne 16. června 2011;

uložit ENISA náhradu nákladů řízení.