Acțiune introdusă la 26 mai 2010 - Arango Jaramillo și alții/BEI

(Cauza F-34/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Oscar Orlando Arango Jaramillo și alții (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentanți: B. Cortese, C. Cortese și F. Spitaleri, avocați)

Pârâtă: Banca Europeană de Investiții

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziilor BEI de mărire a cotizațiilor reclamanților la sistemul de pensii, precum și repararea prejudiciului moral suferit de aceștia.

Concluziile reclamanților

Anularea deciziilor Băncii Europene de Investiții referitoare la fișa de salariu a reclamanților pentru luna februarie 2010, care măresc cotizația reclamanților la sistemul de pensii, prin intermediul măririi, pe de o parte, a bazei de calcul (salariul suspus reținerilor) a cotizației respective, precum și, pe de altă parte, a coeficientului de calcul exprimat în procente al respectivului salariu supus reținerilor;

obligarea băncii la plata simbolică a unui euro cu titlu de reparație a prejudiciului moral suferit de reclamanți;

obligarea Băncii Europene de Investiții la plata cheltuielilor de judecată.

____________