Presuda Suda (treće vijeće) od 27. veljače 2014. (zahtjev za prethodnu odluku Tribunal Superior de Justicia de Cataluña - Španjolska) – Transportes Jordi Besora, SL protiv Generalitat de Catalunya

(Predmet C-82/12)1

(Neizravni porezi – Trošarine – Direktiva 92/12/EEZ – Članak 3. stavak 2. – Mineralna ulja – Porez na maloprodaju – Pojam „posebna svrha“ – Prijenos nadležnosti na autonomne zajednice – Financiranje – Predodređena namjena – Troškovi zdravstvene zaštite i zaštite okoliša)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Transportes Jordi Besora, SL

Tuženik: Generalitat de Catalunya

Predmet

Zahtjev za prethodnu odluku - Tribunal Superior de Justicia de Cataluña – Tumačenje čl. 3. st. 2. Direktive Vijeća 92/12/EEZ od 25. veljače 1992. o općim aranžmanima za proizvode koji podliježu trošarinama te o posjedovanju, kretanju i praćenju takvih proizvoda (SL L 76, str. 1.) - Mineralna ulja – Posebni porez na maloprodaju određenih ugljikovodika – Neizravni porezi koji nisu trošarine, a koji imaju posebne svrhe – Porez čija se svrha može ostvariti nekim drugim usklađenim porezom – Porez koji je uveden u isto vrijeme kada su na autonomne zajednice prenesene određene nadležnosti i čiji je djelomičan cilj snositi troškove autonomnih zajednica koji su vezani za nove nadležnosti koje su im prenesene – Isključivo proračunski cilj

Izreka

Članak 3. stavak 2. Direktive Vijeća 92/12/EEZ od 25. veljače 1992. o općim aranžmanima za proizvode koji podliježu trošarinama te o posjedovanju, kretanju i praćenju takvih proizvoda treba tumačiti na način da mu je protivno nacionalno zakonodavstvo koje uvodi porez na maloprodaju mineralnih ulja, kao što je porez na prodaju određenih mineralnih ulja (Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos) u predmetu u glavnom postupku, s obzirom na to da se za takav porez ne može smatrati da ima posebnu svrhu u smislu te odredbe jer taj porez, namijenjen financiranju izvršavanja nadležnosti dotičnih teritorijalnih cjelina u području zdravstva i okoliša, nema sam po sebi za cilj osigurati zdravstvenu zaštitu i zaštitu okoliša.

____________

1 SL C 138,12.5.2012.