Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 16.9.2013 – CN v. neuvosto

(Asia F-84/12)1

(Henkilöstö – Henkilöstösääntöjen 78 artikla – Työkyvyttömyyslautakunta – Lääkärin lausunto – Psykiatriset tai psykologiset lääketieteelliset tiedot – Lääketieteellisistä syistä salaiset tiedot – Oikeus tutustua tietoihin – Kumoamiskanne – Vahingonkorvauskanne)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: CN (Brumath, Ranska) (edustaja: asianajaja M. Velardo)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: J. Herrmann ja M. Bauer)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota päätös, jolla kantajalta evättiin oikeus tutustua välittömästi työkyvyttömyyskomitean lopulliseen kertomukseen ja komitean kolmannen lääkärin diagnoosiin

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

CN vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin neuvoston oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 295, 29.9.2012, s. 35.