A Rechtbank Amsterdam (Hollandia) által 2021. július 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – európai elfogatóparanccsal keresett személy: TZ; ellenérdekű fél: Openbaar Ministerie

(C-429/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Rechtbank Amsterdam

Az alapeljárás felei

Európai elfogatóparanccsal keresett személy: TZ

Ellenérdekű fél: Openbaar Ministerie

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 2002/584/IB kerethatározat1 hatékony bírói jogvédelemhez való joggal összefüggésben értelmezett 28. cikkének (3) bekezdését, hogy:

a kibocsátó tagállamnak átadott, európai elfogatóparancs tárgyát képező személynek a harmadik állam által az átadást megelőzően elkövetett cselekmények miatt kibocsátott európai elfogatóparancs végrehajtására irányuló eljárás keretében a kibocsátó tagállamban, e tagállam igazságügyi hatósága előtt kell biztosítani meghallgatáshoz való jogának gyakorlását a 2002/584/IB határozat 28. cikkének (3) bekezdése szerinti további átadáshoz való hozzájárulás iránti kérelemmel összefüggésben; vagy

az átadott személynek abban a tagállamban kell biztosítani meghallgatáshoz való jogának gyakorlását, amely az átadást korábban lefolytatta, a további átadáshoz való hozzájárulás megadására irányuló eljárás keretében?

Ha az átadott személynek a 2002/584/IB kerethatározat 28. cikkének (3) bekezdése szerinti, a további átadáshoz való hozzájárulás iránti kérelemmel kapcsolatos meghallgatáshoz való jogának gyakorlását abban a tagállamban kell biztosítani, amely az átadást korábban lefolytatta, akkor ezt milyen módon kell e tagállamnak számára lehetővé tennie?

____________

1 Az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló, 2002. június 13-i 2002/584/IB tanácsi kerethatározat (HL 2002. L 190., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 6. kötet, 34. o.).