Žalba koju je 9. ožujka 2022. podnijela Nemea Bank plc protiv rješenja Općeg suda (deveto prošireno vijeće) od 20. prosinca 2021. u predmetu T-321/17, Niemelä i dr./ESB

(predmet C-181/22 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Nemea Bank plc (zastupnik: A. Meriläinen, asianajaja)

Druge stranke u postupku: Heikki Niemelä, Mika Lehto, Nemea plc, Nevestor SA, Europska Središnja banka, Europska komisija

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine pobijano rješenje;

vrati predmet Općem sudu da se o njemu pravilno odluči, ali drugom vijeću s potpuno različitim sastavom, s obzirom na pristranost vijeća koje je donijelo navedeno rješenje i njegovo nepoštovanje žaliteljevih temeljnih prava, i

naloži ESB-u snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prvi žalbeni razlog: Opći je sud počinio pogrešku koja se tiče prava time što je pogrešno smatrao da valja obustaviti postupak u predmetu T-321/17, što pogrešno nije uzeo u obzir da se navodnim retroaktivnim učinkom ESB-ove odluke od 30. lipnja 2017. povređuje članak 263. UFEU-a i što je pogrešno smatrao da žalitelj nije imao interes za poništenje ESB-ove odluke o oduzimanju odobrenja za rad od 23. ožujka 2017.

Drugi žalbeni razlog: Opći je sud počinio pogrešku koja se tiče prava u pogledu brojnih povreda bitnih postupovnih zahtjeva.

Treći žalbeni razlog: Opći sud nije uzeo u obzir povredu žaliteljevih prava na temelju članka 47. Povelje prije početka postupka ni trajni nedostatak djelotvornog zastupanja žalitelja tijekom postupka.

Četvrti žalbeni razlog: Opći sud nije uzeo u obzir povredu žaliteljevih prava na temelju članka 41. Povelje time što je odlučio da je zahtjev za naknadu štete nedopušten.

Peti žalbeni razlog: Opći je sud počinio pogrešku koja se tiče prava time što nije uzeo u obzir žaliteljeva prava predviđena člankom 340. UFEU-a kada je odlučio da je zahtjev za naknadu štete nedopušten.

____________