Beroep ingesteld op 3 juni 2010 - Skareby/Commissie

(Zaak F-42/10)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Carina Skareby (Leuven, België) (vertegenwoordigers: S. Rodrigues en C. Bernard-Glanz, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie houdende afwijzing van verzoeksters stelling dat zij gedurende haar jaren bij de geregionaliseerde delegatie van de Commissie in Kirgizië het slachtoffer was van psychisch geweld

Conclusies van de verzoekende partij

de Commissie gelasten het rapport van het IDOC over te leggen met ondersteunend bewijs;

het besluit van de Commissie van 23 juli 2009 en, voor zover nodig, het besluit tot afwijzing van de klacht nietig verklaren;

de Commissie verwijzen in de kosten van de procedure.

____________